Duurzaamheid

Lichttechniek Terschelling spant zich in om duurzaamheid als waardecreatie te ontwikkelen voor zowel de mens als zijn leef- en werkomgeving.

Duurzaamheid
Duurzaamheid kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben, zonder dat de mensen, het milieu of de economie in het heden of de toekomst in gevaar komen. Er moet een balans zijn tussen mens,milieu en economie.Mens Milieu en Economie Terschelling

Duurzaamheid richt zich in de eerste plaats op zuinig gebruik, vervolgens op gebruik van duurzame materialen en grondstoffen en tenslotte op het verantwoord omgaan met vrijkomende stoffen.

Wanneer u verlichting aanschaft kies dan voor minimale energiekosten met een maximale levensduur en lichtopbrengst.

Resultaat:

  • een minimale belasting voor het milieu;
  • maximaal plezier in gebruik en;
  • de economisch meest voordelige keuze.

 

WAT LICHTTECHNIEK TERSCHELLING DOET AAN DUURZAAMHEID

Lichttechniek Terschelling zet zich maximaal voor een duurzaam Terschelling.  Onderstaand staan een aantal voorbeelden wat we nog meer doen.

Inkoop
Lichttechniek Terschelling beoordeelt leveranciers op de mate waarin zij duurzaam ondernemen nastreven. De beoordelingsmethodiek heeft ten doel om in ieder geval in gesprek te kunnen gaan met partijen in het kader van duurzaamheid.

Er worden afspraken gemaakt voor de aanlevering van de goederen om assemblage/verpakkingsmateriaal te verminderen. De bestellingen worden zoveel mogelijk geclusterd zodat het transport tot een minimum kan worden beperkt. Er worden afspraken gemaakt om het benodigde verpakkingsmateriaal en transport zo duurzaam mogelijk uit te voeren.

Terschellinger economie stimuleren (MVO)
Het is erg belangrijk voor de economie op Terschelling om zo veel mogelijk in te kopen bij de ondernemers op Terschelling. Lichttechniek Terschelling zoekt altijd eerst naar samenwerking met de ondernemers op het eiland.

Recycling
Materialen die nog hergebruikt kunnen worden zullen weer worden opgenomen in de uitvoering en de productie van nieuwe verlichtingsinstallaties.

De materialen die niet meer herbruikbaar zijn zullen op passende wijze worden afgevoerd en verwerkt. Niet meer bruikbare lampen en armaturen worden aangeboden aan Wecycle, waar de lampen voor meer dan 90% worden gerecycled.

Lichttechniek Terschelling is een officieel inzamelpunt voor de inzameling van batterijen voor recycling in samenwerking met ‘Stichting Batterijen’.

Circulaire economie/ Cradle to cradle
Lichttechniek Terschelling heeft op dit moment met één van de leveranciers de afspraak dat alle ledlampen aan het einde van hun levensduur retour gestuurd worden om weer verwerkt te worden tot nieuwe lampen. Deze lampen zijn 99,9% recyclebaar en worden door deze afspraak ook echt maximaal gerecycled.

Dit kan ook tot de mogelijkheid gelden voor uw project omdat er meerdere leveranciers zijn die deze werkwijze samen met Lichttechniek Terschelling willen hanteren.

Papier en inktgebruik
Papierverbruik en inktgebruik wordt geminimaliseerd door zoveel mogelijk digitaal te werken. Al het papier wat wordt gebruikt is duurzaam en voorzien van een bekend keurmerk.Gebruik van papier met bekend keurmerk Er wordt zoveel mogelijk dubbelzijdig geprint en misdrukken worden gebruikt als kladpapier. Papier wat niet meer bruikbaar is wordt ingeleverd voor Muziekvereniging Schylge. Lichttechniek Terschelling doet mee aan het recycleprogramma van HP.
U kan ook uw HP cartridges bij ons inleveren voor recycling.

Transport
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het
bedrijfsvoertuig, de bakfiets.
Dat wil zeggen, mits de benodigdheden van een klus er
in passen, en als het aansluit in de tijdsplanning.
Zolang de bakfiets nog niet elektrisch is, wordt hij alleen
ingezet in West. De huidige bedrijfsauto rijd op benzine. De
volledige uitstoot door gebruik wordt jaarlijks gecompenseerd
door te investeren in een duurzaam project. Hierdoor is het
transport 100% CO2 neutraal.

Nog uit te voeren
Er zijn nog veel stappen te gaan voordat er een circulaire economie is. Dit is een proces zonder eindbestemming en zal met zijn tijd mee moeten gaan. De volgende duurzame ontwikkelingen staan
nog op het programma:

Klimaatneutrale bedrijfsvoering, inzameling van batterijen voor recycling, duurzame bedrijfskleding, afvalstromen die de Gemeente Terschelling niet gescheiden inneemt zelf inleveren bij een
producent/recyclebedrijf, samenwerken met lokale NGO’s en het zelf recyclen van oude armaturen door hergebruik.